BRYSSEL. Hur digitala jätteföretag som Google och Facebook ska beskattas fortsätter splittra EU. Inte ens en urvattnad fransk-tysk kompromiss, som skyddar Spotify från skatt, får gehör. Sverige tillhör länderna som bromsar.