Storbritanniens utträde ur EU innebär nya förutsättningar för Sverige inom unionen.