Sverige har byggts starkt genom innovation och forskning. Mycket av detta har vi sålt världen över och det har gjort oss till ett rikt land. Vi har ingen marginal att luta oss tillbaka - istället behöver ambitionerna höjas. Därför vill Liberalerna se ett nytt nationellt mål för forskningsfinansiering på 4 procent av BNP.