Regeringen behöver ge anvisningar om hur Sverige ska klara en större eller längre kris för livsmedelsförsörjningen.