Svenska Mantex AB har utvecklat en patenterad, röntgenbaserad mätteknik som automatiskt på bara några minuter kan fastställa kvalitet och pris på sågverksflis och sågspån. Teknologin förenklar för både köpare och säljare att kontrollera kvalitén i hela leveranskedjan. Något som därmed kan bidra till en viktig effektivisering av den kraftigt växande bioenergiindustrin.