Biotech-IgG Equity AB (publ) för förhandling med av Sveriges största universitetssjukhus om att anskaffa två T2Dx instrument från T2 Biosystem då sjukhuset har både en forskningsavdelning samt en kommersiell del som har behov av detta instrument. Målsättningen är att redan under Q1 2019 ingå avtal för att kunna leverera dessa instrument till sjukhuset så de kan starta både...