Producentprisindex (PPI) sjönk 1 procent i april jämfört med i mars enligt Statistikmyndigheten SCB. Nedgången kopplas främst till lägre energipriser.