Med Frankrike som pådrivare vill en lång rad EU-länder införa en digitalskatt på nätjättar, helst redan före årsskiftet. Sverige säger bestämt nej.