I dag lanserar cybersäkerhetsföretaget Authentico CIPHRA, en hårdvarubaserad lösning för att skydda framförallt lösenord som lagras i organisationers serverdatabaser. De flesta organisationer lagrar lösenord och användarprofilsdata någonstans i sina egna system, och praxis är att använda sig av en kryptografisk envägsfunktion som i tekniska termer benämns som hashing eller...