Projektet i Danmark ska förse 10 miljoner europeiska hushåll med el.