Samarbete är viktigt för att nå framgång i en global värld, det märks särskilt när näringsliv och biståndsorganisationer jobbar tillsammans. Genom bistånd utvecklas samhällen samtidigt som dörrar för handel öppnas och företagens risker minskar. Det skapar i sin tur tillväxt som främjar samhällen i stort.