Svenska folket är gärna skuldpoliser. Åtta av tio vill minska hushållens skuldbörda. Skärpta amorteringskrav och avtrappade ränteavdrag hör till de mest populära åtgärderna.