Producentprisindex (PPI) sjönk 1 procent i april jämfört med i mars enligt Statistikmyndigheten SCB. Nedgången kopplas främst till lägre energipriser. I årstakt ökade producentpriserna med 1,3 procent, den lägsta årstakten på över två år.