Sajt samlar på sig vetenskapliga skrifter för gratis spridning. Förlagen jagar ersättningar.