Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe är beredd att betala ut nära 100 miljoner kronor av elberedskapsmedel årligen till…