Regeringen ger klartecken om nya investeringar på 3,2 miljarder i det svenska stamnätet.