Behovet av att säkra kritisk infrastruktur har blivit allt mer aktuellt i takt med att medvetenheten om intrång ökar. Tomas Eriksson, vd för Anchor Lås, märker detta eftersom det är en större efterfrågan på deras lås. – Våra lås, som tillverkas lokalt i Eskilstuna, är mycket tåliga och används på många håll i världen just för att säkra kritisk infrastruktur, säger han.