Inflationsförväntningarna på penningmarknaden sjunker något på ett års sikt och är nu under målet på 2 procent, enligt Kantar Prosperas månatliga undersökning.