Svenska Handelsfastigheter har glädjen att meddela att ett nytt hyresavtal om knappt 2 600 kvm har tecknats med Dollarstore vid Strömpilen Umeå. Med en hyrestid på tolv år förväntas denna etablering bli ett långsiktigt och lönsamt samarbete för bägge parter.