Den norska regeringen öppnar för att lösa situationen för svenska arbetspendlare som förlorat sin lön och möjlighet till ersättningar…