Svenska företag som har affärer med Storbritannien ska inte räkna med att regelverket som styr handeln är på plats vid årsskiftet.