Prognoserna för den svenska tillväxten 2019 har skruvats upp något under året, samtidigt som prognoserna för 2020 har…