Svensk vapenexport minskade förra året. Men då är donationer till Ukraina inte inräknade. Samtidigt har vapenleveranser beviljats till Turkiet som sannolikt inte hade gått igenom om Sverige inte sökt Natomedlemskap.