”Three, two, one, liftoff”, den första Ariane 6-raketen har lämnat jordens atmosfär på tisdagskvällen. Satellitraketen innehåll kritiska komponenter från svenskt bolag.