En svensk innovation spelade en viktig roll när ett grishjärta nyligen transplanterades till en människa.