Högeffektiv biokraft kan bli en viktig nyckel i energiomställningen. Den banbrytande teknik som Phoenix BioPower utvecklar innebär att fossil energi kan ersättas med förnybar samtidigt som elsystemet stabiliseras.