Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) ökade i fjol med tre miljarder kronor till 58 miljarder, motsvarande ungefär…