Vilseledande marknadsföring, tycker domstolen, och förbjuder marknadsföringen från företaget Svensk fordonsgaranti med omedelbar verkan.