Torbjörn Petersson: Höjda insatser inför nya handelssamtal mellan stormakterna.