Spotlightlistade it-bolaget Touchtech hade en nettoomsättning på 5,3 miljoner kronor (4,4) under det fjärde kvartalet 2023. Ebitda-resultatet uppgick till 0,2 miljoner kronor (-0,5).