För svenska låntagare handlar reaveckan i november snarare om en svart torsdag än köpfestens Black Friday. Riksbankens räntesmäll stänger festen. Nu gäller det att dra åt svångremmen, pruta på lån och energieffektivisera.