Som ordförande för kollegiet för svensk bolagsstyrning hyllar Carl-Henric Svanberg bolagskoden och reagerar mot att Volvo Cars håller stämma utan att styrelseordföranden närvarar fysiskt. ”Det är inte bra”, säger Carl-Henric Svanberg.