Detaljhandeln i Kina ökade med 7,2 procent i april, jämfört med motsvarande period föregående år.