Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 7:57 dollar per aktie vid utgången av mars (10:37 dollar den 31 december). Givet kronans växelkurs mot dollarn på 9:60 motsvarar substansvärdet omkring 72:73 kronor.