Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 35 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (111). Resultatet per aktie uppgick till 0:32 kronor (1:05).