Sun4energy, som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare, hade en omsättning om 45,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (16,5).