Norska försvarskoncernen Kongsberg Gruppen redovisar en rapport som faller i marknadens smak, bland annat på grund av en överraskande stark orderingång. De färska siffrorna får försvarsaktien att rusa på Oslobörsen.