Securitas uppdatering från sommarmånaderna visar att säkerhetsbolaget taktar på starkt och om inte någon stor förändring har skett under september går verksamheten bättre än vad analytikerkåren förutspått för det tredje kvartalet. Siffrorna bör ge råg i ryggen för de som avser delta i bolagets jätteemission.