Staffan Dahlström har den 9 och den 10 maj köpt totalt 144.655 aktier i Clavister där han är styrelseledamot sedan 2018. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.