Johan Thorell, styrelseledamot i Oscar Properties, har utanför handelsplats och via bolag köpt 100.000 preferensaktier i bostadsutvecklaren för sammantaget 12 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.