Lennart Sjölund, som är styrelseledamot i Lagercrantz, har den 14 och 15 maj sålt 9.885 aktier i bolaget för totalt 1.252.038 kronor. Försäljningarna genomfördes till en genomsnittskurs på 126:66 kronor per aktie.