Johan Damne, ledamot i Arise, har i två separata affärer köpt sammanlagt 30.000 aktier i vindkraftsbolaget för totalt omkring 1,4 miljoner kronor.