John Bentley, styrelseledamot i Africa Energy, har den 12 mars köpt sammantaget 415.000 aktier i oljeprospekteringsbolaget för totalt nästan 0,8 miljoner kronor.