Trentions styrelseledamot Kenneth Eriksson har sålt 131.739 aktier i bolaget för 67 kronor styck, motsvarande en likvid på drygt 8,8 miljoner kronor. Transaktionen skedde den 8 januari.