Bättre jämställdhet och mångfald i styrelsen ökar inte bara den finansiella avkastningen och innovationsgraden utan ger också företagen bättre miljö- och klimatfokus, konstateras i en rad internationella forskningsstudier.