Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 11,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet…