Många fejkkonton används i politiska syften, konstaterar Natos kunskapscenter Stratcom.