Några branscher inom EU kommer att drabbas extra hårt av brexit, visar en brittisk studie. Och London och tyska Bayern är regioner som kommer få mest kännbara effekter.