På torsdag hade Handelshögskolan bjudit in en föreläsare som lär kvinnor att knyta an till sina kroppar och sin njutning, med utgångspunkt…