Redan nu märks en strykande åtgång på den svalkande räddaren i nöden.